header image
 

Algemeen

Kwaliteitseisen 

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de Overheid in het BIG register, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren, is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij-)scholing en vakoverleg doet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie inschrijven.

Alle fysiotherapeuten van Fysiotherapie ”De Schulpen” voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register (zie www.defysiotherapeut.com).

Klachtenregeling 

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat.

Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijkhoudster Leonie Steenmetz.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en het Regionaal Tuchtcollege.

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken.

Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com.