header image
 

basisverzekering

Informatie over de basisverzekering

De basisverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt en moet afgesloten worden bij een zorgverzekeraar in Nederland. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Op http://www.defysiotherapeut.com kunt u vinden om welke aandoeningen het daarbij gaat.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2013 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben gehad. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt.

Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.