header image
 

Bedrijfsfysiotherapie

Gstaande_kassawerkplekezondheidsproblemen van het bewegingssysteem vormen in Nederland de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit is voor vele bedrijven en instellingen een hoge onkostenpost.

Voorkomen van klachten en het zeer snel handelen tijdens klachten van het houdings- en bewegingsapparaat helpen het verzuimcijfer omlaag te brengen.

In de komende jaren zullen vele organisaties steeds meer te maken krijgen met een groter aantal oudere vakkundige werknemers, mede als gevolg van het omhoog gaan van de pensioenleeftijd zittende_kassawerkplek_zithoogtenaar 65+.

Dit is een zeer belangrijke reden om nu een beleid te ontwikkelen ter bevordering van de preventieve zorgverlening.

Een bedrijfsfysiotherapeut is bij uitstek geschikt om dit proces te begeleiden en te coördineren.

Adequaat, snel, systematisch en voorkomend adviseren en handelen in gezondheidsopvoeding van het bewegingssysteem kan een grote onkostenpost binnen de organisatie voorkomen.

Met gedegen vakkennis, multidisciplinaire samenwerking en met consciëntieus, analytisch handelen en werken, kan men streven naar een optimale preventieve begeleiding binnen het bedrijf.

 

De redenen waarom bedrijfsfysiotherapeuten bij uitstek geschikt zijn om het proces van de preventieve zorgverlening te begeleiden en te coördineren zijn o.a.

 • De bedrijfsfysiotherapeut is een deskundige die de organisatie en de inhoud van de arbeid, de werkplek en/of het (psycho)motorisch gedrag van werknemers systematisch onderzoekt.
 • De bedrijfsfysiotherapeut richt zich specifiek op het houdings- en bewegingsapparaat.
 • Hij bestudeert de belasting/belastbaarheid van medewerkers tijdens de werkzaamheden, gericht op het individu en/of op de groep.
 • De bedrijfsfysiotherapeut beschikt over de juiste ergonomische kennis.

 

Van daaruit kunnen de mogelijkheden /beperkingen in kaart worden gebracht.

Op basis van de resultaten worden er interventies/adviezen/trainingen gegeven.

Voorkom dat klachten en aandoeningen tot onherstelbare schade van het bewegingsapparaat zullen leiden, met langdurig ziekteverzuim of WAO tot gevolg.

Houd de vakmensen vitaal en gezond, voorkom overbelasting!

eac9726972bf4a6aeded1cb96023c2c2_1349164857reikafstanden

 

 

 

 

 

De diensten die wij kunnen leveren:

Preventieve diensten:
 • Cursus / training in veilig lichaamsgebruik (tiltrainingen)
 • Trainen op de werkplek in veilig lichaamsgebruik / belastbaarheidstraining,groepsgewijs en individueel
 • Werkplekonderzoek / analyse
 • Begeleiden / trainen van preventiemedewerkers, gericht op fysieke belasting
 • CANS-klachten preventie
 • Spreekuur op lokatie
 • Begeleiding, inventarisatie aan huis
Arbodiensten:
 • Begeleiding van het ziekteverzuim, ziekteverzuimanalyse
 • Onderzoek en begeleiding van fysieke klachten veroorzaakt door de werkzaamheden
 • Advies over werkplek-aanpassingen gericht op ergonomie en risico-analyse
 • Begeleiden van reïntegratieprocessen
 • ARBO coördinatie

RI&E (Risico – Inventarisatie en- Evaluatie) van fysieke belasting:

 • Uitvoering
 • Rapportage
 • Conclusie knelpunten
 • Plan van aanpak
 • Advies /oplossingen
 • Begeleiding van het gehele proces gericht op fysieke belasting / ergonomie