header image
 

Kaakfysiotherapie

In onze praktijk behandelt Leonie Steenmetz  patiënten met aandoeningen aan het kaakgewricht (Temporomandibular Joint Disorders).

Met Mulligan technieken (mobilisatietechnieken) is zij in staat om TMJ klachten goed te kunnen onderzoeken èn te kunnen behandelen.

 

Kaakklachten 
Onder kaakklachten verstaan we alle klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van de kaken of het kaakgewricht. Deze klachten veroorzaken vaak pijn in en rond het gewricht en geven vaak een uitstralende pijn naar de omgeving van het oor en het oor zelf. 
Het kaakgewricht (articulatio temporomandibularis) is een zeer ingewikkeld gewricht dat tussen de kaak en de onderzijde van de schedel is gelegen. 
Het gewricht bevindt zich net voor het linker- en het rechteroor.

 

Symptomen van kaakklachten zijn:

 • Pijn in de kaken
 • moe van het kauwen
 • de mond gaat niet ver genoeg open
 • aanhoudende pijn in en om het oor
 • pijn bij geeuwen
 • moeite met hard of taai voedsel
 • het niet kunnen bespelen van een muziekinstrument
 • kaakgewricht – geluiden
 • hevige hoofdpijn
 • uitstralende pijn naar hoofd-halsgebied
 •  

Diagnose
Door een begin gesprek af te nemen kan de fysiotherapeut erachter komen wat de oorzaak geweest zou kunnen zijn. Na het begin gesprek volgt er een onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt het kaakgewricht getest op functionaliteit en worden bepaalde aandoeningen (zoals b.v een kaakluxatie of een fractuur) aangetoond of uitgesloten.

Mochten er symptomen zijn die te maken hebben met een fractuur dan wordt de patiënt door verwezen naar het ziekenhuis om daar een röntgenfoto te laten maken. 


Er is sprake van CMD craniomandibulaire dysfunctie (verzamelnaam kaaklachten) wanneer er bij een patiënt twee of meer van de volgende verschijnselen aanwezig zijn: de kaak gaat niet ver genoeg open en/of dicht , de kaak gaat asymmetrisch open en/of dicht, kaakgewricht-geluiden, verhoogde spanning van de kaakspieren, (hevige) hoofdpijn. Meestal is dat een combinatie van aanwezige pijn en een beperkte beweging van de kaak

 

Oorzaken

 • Tandenknarsen
 • Veel kauwgom kauwen
 • Spanning in nek-schouder-kaakgebied
 • Whiplash
 • Standsafwijking kiezen-kaken
 • Standsafwijking hoofd-halsgebied

 

Wat doet de Kaak fysiotherapie

De kaakfysiotherapeut analyseert de klachten door een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) en een bewegingsonderzoek uit te voeren. Hierbij worden  bewegingen bekeken en testen gedaan van de verschillende gewrichten en spieren.

Uit dit onderzoek volgt een conclusie met bijbehorend behandelplan. Het behandelplan wordt altijd met u besproken.

 • vergroten van de inzicht in uw klachten

–        het geven van adviezen

–        het geven van oefeningen

–        intra/extra orale behandelingen