header image
 

Manueel therapie

Bewegingsvrijheid. Daarvoor gaat u naar de manueel therapeut. Want als uw bewegingsvrijheid verminderd is, kan manueel therapie de oplossing bieden.

Doordat de manueel therapeut uw complete lichaam beoordeelt in plaats van slechts één onderdeel, kan hij een heldere analyse maken van wat eraan mankeert. De manueel therapeut beoordeelt alle gewrichten in samenhang en zoekt verbanden. De manueel therapeut kijkt dus verder dan uw specifieke klacht en is daarmee de analist van uw lijf.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.

Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Voor Wie? 

Manuele therapie is in principe voor iedereen geschikt , ongeacht de leeftijd. Sinds januari 2006 is er geen verwijzing meer nodig voor manuele therapie. U kunt dus zelf een afspraak voor een screening maken met een manueeltherapeut. In de screening wordt gekeken of uw klachten door manuele therapie verholpen kunnen worden, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen.

Kosten 

Manueel therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van de zorgverzekering. Vanaf 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij je verzekeringsmaatschappij.

ruganatomy, transparant muscles with skeleton.

Wanneer naar een Manueel therapeut?

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

 

 

Voorbeelden van klachten

  • ŸHoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • Nek-  en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen;
  • ŸLage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • ŸHoge rugklachten in combinatie met rib- en borstpijn;
  • Duizeligheid bij het bewegen van de nek;
  • Heupklachten.

 

Als u zichzelf herkent in één van deze klachten kunt u zonder verwijzing een screening laten doen. Tijdens een vervolgonderzoek zal blijken of en hoe uw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heeft u dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

De werkwijze van de manueel therapeut 

Na de screening kunnen een intake en lichamelijk onderzoek volgen. De manueel therapeut zal dan ook vragen stellen over uw klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toe nemen of verminderen.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding en bewegingen beoordeelt en uw gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten.

Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt de mogelijkheden voor andere vormen van behandeling. Zo heeft u dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren.

Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen