Huisregels

Fysiotherapie de Schulpen en het team willen graag dat aan de volgende regels voldaan wordt:

 • Het behandelen en oefenen vinden plaats volgens afspraak
 • Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak. 
 • Bij verhindering minstens 24 uur van tevoren afzeggen (telefonisch of per mail).
 • Niet tijdig afgezegde of niet nagekomen afspraken zijn voor eigen rekening. U ontvangt daarvoor een nota, deze dient u zelf te betalen (75% van het tarief). 
 • Bij de eerste afspraak dient u geldige legitimatie, uw verzekeringspas en/of polisblad mee te nemen waarop de verzekeringsvoorwaarden vermeld staan. 
 • Voor uw en onze hygiëne, vragen wij u bij elke behandeling of training een badlaken of handdoek mee te nemen. Indien u deze bent vergeten, dan kunt u een handdoek bij ons huren. 
 • Bij het gebruik maken van de oefenzaal en apparatuur zijn straatschoenen niet toegestaan.
 • Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan uw kinderen mee te nemen tijdens het trainen in de oefenzaal.
 • In de praktijk en oefenzaal uw mobiele telefoons uitschakelen. 
 • Eten en drinken zijn in de oefenzaal en op de apparatuur niet toegestaan.
 • In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
 • Klachten kunt u kenbaar maken aan uw fysiotherapeut, via het klachtenformulier in de praktijk, of via de klachtenregeling vindbaar op de website van Fysiotherapie de Schulpen.
 • Wij zijn aangesloten bij de KNGF en wij behandelen volgende de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 • Wij maken gebruik van het elektronisch verslagleggingsysteem Incura.
 • Op de registratie en administratie gegevens is de wet op de persoonsgegevens van toepassing.
 • Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
 • Wij gaan zorgvuldig met de medische gegevens om volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.