Onze samenwerkingsverbanden


ViVa! Zorggroep

staan voor u klaar op het moment dat u ons nodig hebt. Omdat uw situatie vraagt om medische aandacht, mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp of tijdelijke opname.

Zij bieden u 7 x 24 uurs dienstverlening, bij u thuis of in onze woon-zorgcomplexen. De hulp is er altijd op gericht u zoveel mogelijk te laten leven zoals u dat wilt.Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis.

Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. De medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.Zorgbalans bepaalt samen met u welke zorg u van ons wilt ontvangen. Wij willen dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en leven, precies zoals u dat gewend bent. 

 Het NeuroNetwerk Midden-Kennemerland is een samenwerkingsverband van gespecialiseerde eerstelijns zorgverleners binnen het verzorgingsgebied van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Binnen het netwerk werken zij samen rondom chronisch neurologische aandoeningen. Er bestaat tevens een nauwe samenwerking met Viva Zorggroep, Heliomare en het Rode Kruis Ziekenhuis.


Voeding is bepalend bij gezondheid en ziekte, maar speelt ook een grote rol in ons sociale leven. Als door ziekte of vanwege andere redenen eten en drinken niet zo vanzelfsprekend is, heeft dit invloed op meer dan alleen de maaltijd. Denk hierbij aan alle sociale aspecten zoals ‘op de koffie’of ‘uit eten’ gaan. De diëtist begeleidt u zowel in het aanpassen van uw eetgewoontes als in alle factoren die hier invloed op hebben. Belangrijk hierbij is dat de voeding goed aansluit bij uw leefgewoonten. Gezond en lekker gaan heel goed samen!


Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is dé overkoepelende vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. Het KNGF heeft 19.000 leden, bestaat uit 13 beroepsinhoudelijke verenigingen en beheert het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Het KNGF behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan onze leden.


De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten behartigt sinds 1991 de belangen van de bij hen aangesloten bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten.