Tarievenlijst 2018

Gewone zitting (± ½ uur)

€  35

Lange zitting (± 1 uur)

(bij complexe zorgvragen)

€  70

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

€  70

Screening DTF (± 10 minuten)

€  19,60

Intake en onderzoek na screening

€  54,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€  54,50

Behandeling aan huis

€  49,25

Behandeling in een inrichting

€  44,50

Telefonische zitting

(wordt meestal niet door verzekering vergoed!)

€  16

Eenvoudige rapporten

€  35

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie

€  70

Niet nagekomen afspraak/niet 24 uur tevoren afgezegde afspraak

€  35

Thera oefenband per meter

€   4,75

Medical taping per meter

€   4,75

Verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie

Tegen kostprijs