Adem- en ontspanningstherapie

Met ademtherapie wordt de adembeweging weer natuurlijk en ontspannen. Met ontspanningstherapie wordt u zich bewust van de spanningen die u voelt én leert u daarmee om te gaan. 

Door het combineren van deze therapieën, leert u de spanning zelf te regelen: via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee ontdekt u, of een probleem samenhangt met een onnodig verhoogde spanning. U leert deze te verminderen waard u uw klachten kunt laten verdwijnen.


Voor de meeste mensen is ademen iets vanzelfsprekends. Toch is ademhalen voor sommige een hele kunst.

Emoties en spanningen zijn vaak van invloed op de ademhaling.

Adem- en ontspanningstherapie kunnen worden ingezet bij klachten als gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, hyperventilatie, slaapproblemen, burn-out , angst en paniek en depressie.
 

Wij onderzoeken samen met U hoe uw ademhaling verstoord is en waar u spanning vasthoudt. Door middel van beweeg-, en voorstellingsoefeningen krijgt u inzicht hoe u met spanning omgaat en leert u hoe de overbodige spanning losgelaten kan worden. De ademoefeningen ondersteunen het herstel van een natuurlijke en ontspannen adembeweging. Daarnaast gebruiken we technieken om een diepe ontspanning te laten ervaren waardoor de ademhaling mogelijk rustiger wordt.


Wij kunnen U door middel  van oefeningen en zachte manuele technieken leren uw lichaam te ontspannen. Lichamelijke ontspanning heeft tot gevolg dat de ademhaling  weer rustig gaat worden. Op deze manier kan, ondanks dat er niets aan de oorzaak van de hyperventilatie (de geestelijke spanning) wordt gedaan, de vicieuze cirkel doorbroken worden en kunnen de klachten verdwijnen. We werken o.a. met de methode Jacobson. 


'Don't wait for Life'