Bedrijfsfysiotherapie

Een bedrijfsfysiotherapeut is een specialist op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat en heeft kennis van pathologie, het menselijk lichaam, belasting & belastbaarheid in combinatie met die van bedrijfsprocessen, cultuur en mentale aspecten. Deze adviseur is expert in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We hebben kennis van zaken in het creëren van een gezonde werkomgeving, het verminderen van verzuim en verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

Een vitale medewerker in een gezonde werkomgeving bevordert de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit.  Werkwijze van de bedrijfsfysiotherapeut

 

De bedrijfsfysiotherapeut werkt met systematische aanpak. Na een oriënterend gesprek met de opdrachtgever formuleert de bedrijfsfysiotherapeut het (potentiële) gezondheidsprobleem binnen de organisatie. Hieruit volgt een voorstel tot een plan van aanpak voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een algemene onderzoeksfase om de arbeidssituatie te analyseren en een specifieke onderzoeksfase om de fysieke werkbelasting te bepalen en de fysieke belastbaarheid van de medewerker(s) in te schatten. Op basis van het onderzoeksresultaat formuleert de bedrijfsfysiotherapeut een interventieplan met daarin de interventiedoelen, interventievormen en inschatting van de frequentie, duur en kosten van de interventie. De bedrijfsfysiotherapeut voert na akkoord van de opdrachtgever de interventie uit en schakelt - indien nodig - hierbij ook andere Arbo professionals in. Hij borgt de interventie in de organisatie om terugval te voorkomen. De bedrijfsfysiotherapeut evalueert de interventie en rapporteert naar de opdrachtgever. 

De bedrijfsfysiotherapeut werkt multidisciplinair samen en coördineert desgewenst de multidisciplinaire samenwerking.

 

Waarom een bedrijfsfysiotherapeut 

Het inschakelen van de bedrijfsfysiotherapeut draagt bij tot verhoging van de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen een organisatie. Bij de organisatie brede aanpak ligt de focus van de bedrijfsfysiotherapeut op preventie van arbeidsrelevante klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. 

De bedrijfs-fysiotherapeutische aanpak heeft zich in de praktijk reeds bewezen; Iedere geïnvesteerde euro levert 2 euro aan besparing van (ziekte)kosten op. Met kosten van productieverlies en vervanging hierbij opgeteld is dit beeld zelfs nog gunstiger.


'Get the Team treatment'