Fasciatherapie

is een combinatie van manuele therapie, bewegings-therapie en pedagogiek (bewustwording van lichaam en algemeen welbevinden.

Fascia is het officiële woord voor bindweefselvliezen die alle spieren, gewrichten, botten en organen omgeven. Deze vliezen vormen een geheel netwerk in het lichaam. Het verbind, het zorgt ervoor dat spieren en zenuwen soepel en zonder wrijving kunnen bewegen. Fascia bevatten veel zenuwuiteinden en als het in slechte conditie is kan het pijn veroorzaken. Soms kan door verkleving beweeglijkheid beperkt worden. 

Het belangrijkste doel van de fasciatherapie is lichamelijke spanningen op te heffen en de natuurlijke beweging van de fascia te herstellen. Hierdoor worden blokkades opgeheven en wordt het lichaam weer in balans gebracht.Stoornis in de fascia

Ongunstige (werk)houdingen, trauma, stress, overbelasting, bewegingsarmoede kunnen leiden tot verstoorde balans in het fasciale netwerk. Triggerpoints (=pijnpunten), bindweefselverhardingen en –verklevingen kunnen hier het gevolg van zijn. Deze kunnen leiden tot (chronische) pijn, bewegingsbeperkingen, minder efficiënt bewegen en afname van de algehele fitheid.

 

Wat doet de fasciatherapeut

Via een speciale onderzoeksmethode kijkt de fasciatherapeut naar de relatie van uw klacht met eventueel andere (onopgemerkte) problemen. Na het onderzoek vindt er een inventarisatie van de problemen plaats en wordt een behandelstrategie uitgestippeld.

Na iedere behandeling vindt er een test plaats om te kijken wat de progressie is van de behandeling.

Het resultaat is per omgaande merkbaar, adviezen en oefeningen worden aangereikt om het succes uit te bouwen. Inzicht in eigen handelen is voorwaarde voor langdurig herstel.

De behandeling bestaat uit “zachte” manuele handgrepen, die de patiënt als een fyiek-psychisch geheel benadert.  

Fasciatherapie  verhelpt dan ook niet alleen lokale klachten, maar helpt het lichaam weer in evenwicht te brengen en te zorgen voor het goed algemeen functioneren en welbevinden van de mens als totaal.


'Get well - Move well'