Manuele mobilisatie volgens D.A.M. concept

De afkorting D.A.M. staat voor: Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie. Dit houdt in dat de beweging van een beperkte gewricht door de handen van de therapeut beïnvloed wordt om een versoepeling te bewerkstelligen. Deze therapie is dus gericht op het opheffen van functiestoornissen in de gewrichten van wervelkolom en extremiteiten.

De manuele mobilisaties volgend de methode D.A.M. is een techniek die ontwikkeld is door praktiserende manueel therapeuten, die zeer aktief zijn op het gebied van onderzoek en scholing.Theorie:

Een bewegingsbeperking blijkt te berusten op het progressief ontsporen van het gewricht gedurende het doorlopen van een bewegingstraject, op basis van een veranderde positie van de momentane draaiingsassen van het gewricht. Deze functiestoring ligt ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat; in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld: PHS, arthrosis deformans, tendinitis, frozen shoulder, myalgie, HNP, bursitis, etc.

 

Behandeling:

Door middel van de D.A.M.-mobilisaties wordt getracht de passieve sturing in het gewricht te normaliseren.

Door deze specifiek uitgevoerde passieve mobilisatiebewegingen, die plaatsvinden onder minimale kracht, kunnen de beperkingen weer worden opgeheven en worden daarnaast overbelaste spieren/pezen ontlast. Herstel kan op deze manier optimaal plaats vinden. Het doel is het wegnemen van de oorzaak van de aandoening die tot beperkingen en klachten bij het functioneren leidt en dus niet alleen symptomen bestrijden.

De mobilisaties zijn driedimensionaal.


'Getting you Better ss Great, Keeping you that Way is Better'