Valpreventie

Een val van een cliënt heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt goede voorlichting over valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval van ouderen. Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden. 

Hierbij trainen we mensen met een vast omschreven Otago thuis-oefenprogramma 

Tevens zijn wij aangesloten bij het valpreventie netwerk voor ouderen:     Valpreventie netwerk IJmond-Noord


'We’ll Help you get there'